За град Бяла

История и красота

Бяла

Бя̀ла е град по поречието на река Янтра в област Русе, Централна Северна България. Градът е разположен в централната част на Дунавската хълмиста равнина, край река Янтра. Името на Бяла произлиза от белия цвят на близките скали. Отначало хората, заселени в района на трите хълма, нарекли селището „Бяла земя“. По-късно за краткост го наричали само Бяла.

 

Беленският мост на река Янтра е построен през 1865 – 1867 г.

Беленският мост на река Янтра е построен през 1865 – 1867 г. по заповед на Русенския валия Мидхат паша от майстор Колю Фичето. В отговор на офертата на френските инженери за цена на строежа 2 милиона гроша, самоукият български майстор заявява: „Паша ефенди, ако моста на Бяла не построя по теркя си за 700 000 гроша, вземи ми главата!“. Залагайки честта и живота си, той спазва обещанието си и построява моста от дялан камък от варовик и хоросан за 2 години с труда и активното участие на местното население

Музей на Освободителната руско-турска война

Двуетажната сграда с 12 стаи е функционирала като турско жилище, в което в края на османското владичество е живял Мехмед бей, управител на Бяла. По време на руско-турската война в нея се е помещавала главната императорска квартира. Тук са живели руският император Александър II, военният министър Димитрий Милютин, граф Н. Игнатиев, художникът Павел Ковалевски, великият княз Ал. Александрович и други военни и граждански дейци. В тази къща са проведени два военни съвета, чийто решения имат решаващо значение за цялостния ход на войната. На един от тях присъства ген.Гурко заедно с бъдещия български княз Батенберг.

След освобождението сградата е ремонтирана и превърната в музей с каменна ограда в стил на средновековно укрепление

Градска часовникова кула

Замислена е като камбанария на старата беленска църква, но никога не е изпълнявала тази роля. По време на Османското владичество е било забранено да има къщи и християнски църкви, по-високи от къщата на местния бей. Завършена е като часовникова кула през 1872 година и струва 13 000 гроша, дадени от беленския еснаф. През 1932 година горната дървена част е заменена с железобетон. От 1906 година до днес тя служи за градски часовник.

Православна църква „Свети Георги“

Замислена е като камбанария на старата беленска църква, но никога не е изпълнявала тази роля. По време на Османското владичество е било забранено да има къщи и християнски църкви, по-високи от къщата на местния бей. Завършена е като часовникова кула през 1872 година и струва 13 000 гроша, дадени от беленския еснаф. През 1932 година горната дървена част е заменена с железобетон. От 1906 година до днес тя служи за градски часовник.

Елате при нас и се почуствейте като у дома си!

Ние ще се погрижим за всичко

контакти

Елате при нас

гр.Бяла, ул.К.Фичето №1 ПК:7100

Обадете ни се

08177 4795; 0893 962 504

Напишете ни имейл

office@motelformula1.com

Share This